Μαλού

Είμαι ο Μαλού.
Είμαι 6 μηνών και βρέθηκα παρατημένος στην Ξάνθη.
Συμπαθώ τους ανθρώπους και τα άλλα ζώα.
Βοηθήστε με να βρω ένα σπίτι!

ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ - ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΑ ΖΩΑ!

www.pet.gov.gr