ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 17- ΞΑΝΘΗ
Email:

Το Κέντρο Κοινότητας Ξάνθης έχοντας υπόψη το άρθρο 9 παρ. 5 του Π.Δ. 79/2017 ( ΦΕΚ109 τ. Α΄/01-08-2017) ανακοινώνει τη δυνατότητα προετοιμασίας για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου για άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών. Δικαίωμα συμμετοχής για την προετοιμασία απόκτησης του παραπάνω τίτλου σπουδών έχουν όσοι συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης και διαμένουν στην Ξάνθη. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Κοζμίδου Μήδεια στο τηλέφωνο 25410-68813.