Δημοτική Επιχ/ση Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΞ)

 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) συστάθηκε με τον νόμο 1069/80 μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ιδρύθηκε το 1982 και ξεκίνησε το έργο της την 1-1-1984.
H λειτουργία της καθορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσίας.
Η Δημοτική Επιχείρηση είναι Ν.Π.Ι.Δ. με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την Διοίκηση, Οργάνωση, Εκτέλεση, Λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της καθώς και τις οικονομικές πηγές της από τις διατάξεις του Ν.1069//80.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΞ: deyaxanthis.gr
 

e-Ενημέρωση από ΔΕΥΑΞ (πηγή)