Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία:

1. Προκήρυξη (περίληψη) διακήρυξης (PDF)

2. Διακήρυξη δημοπρασίας (PDF)

3. Τεύχη σύμβασης (.zip 29ΜΒ)