Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις παροχής ενέργειας και αναστολής λειτουργίας στα Windows 10

 

1. Μεταβείτε στην περιοχή "Έναρξη" και επιλέξτε "Ρυθμίσεις"

01

 

2. Επιλέξτε "Σύστημα"

02

 

3. Επιλέξτε "Παροχή ενέργειας και αναστολή λειτουργίας". Στην περιοχή Αναστολή λειτουργίας, επιλέξτε την επιλογή «Ποτέ»

03