ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες για την αίτηση και τα δικαιολογητικά ή κατεβάστε τις αναλυτικές οδηγίες πατώντας εδώ!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αίτηση κατατίθεται:

α) για φυσικά πρόσωπα: από τον αιτούντα ή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο εφόσον βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα και συνημμένα υποβάλλεται το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο (εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο).

β) για νομικά πρόσωπα: από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ, ως προς την γνησιότητα υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, προσκομίζοντας αντίγραφο του εγκριθέντος καταστατικού σε ισχύ.

Σημείωση: Για να δείτε οδηγίες για την διαδικασία εξουσιοδότησης στο gov.gr, πατήστε εδώ!

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις αιτήσεις και τις υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Δήμου Ξάνθης, πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να αποσταλεί με χρήση ψηφιακής υπογραφής του αιτούντα και οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Για τα βήματα ηλεκτρονικής έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης μέσω του gov.gr πατήστε εδώ.

ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες
Μεταφέρετε και αποθέστε αρχεία εδώ ή Αναζητήστε
Απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα, ανάλογα με το είδος της αίτησης και της επιχείρησης. Παρακαλούμε, συμβουλευτείτε τις αναλυτικές οδηγίες.


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.