ΛΗΨΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΩΝ

folderΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Πινακίδες ρυμοτομικού σχεδίου Παλαιάς Πόλης Ξάνθης {οριοθετημένο (ΦΕΚ 1037-Δ-96)- μη οριοθετημένο (ΦΕΚ 821-Δ-95)}

Τα στοιχεία αναρτώνται και επικαιροποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων κατά αντικείμενο Υπηρεσιών. Για μεταβολές - διορθώσεις, ενημερώστε ηλεκτρονικά την αρμόδια Υπηρεσία ή τον διαχειριστή του ιστότοπου.