Όλες οι αποφάσεις των οργάνων και επιτροπών του Δήμου Ξάνθης

Τα στοιχεία αναρτώνται με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών. Για τεχνικά προβλήματα απευθυνθείτε στο Τμήμα Πληροφορικής

Κατηγορία: 01 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθμός των Υποκατηγοριών: 8
Υποκατηγορίες:
folder.png 2011
Αρχεία: 616
folder.png 2012
Αρχεία: 384
folder.png 2013
Αρχεία: 382
folder.png 2014
Αρχεία: 429
folder.png 2015
Αρχεία: 425
folder.png 2016
Αρχεία: 363
folder.png 2017
Αρχεία: 368
folder.png 2018
Αρχεία: 266

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη