ΛΗΨΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΩΝ

folderΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Υποκατηγορίες:
folder02011
Αρχεία: 24
folder12013
Αρχεία: 99
folder22014
Αρχεία: 155
folder32015
Αρχεία: 152
folder42016
Αρχεία: 151
folder52017
Αρχεία: 82
folder62018
Αρχεία: 35
folder72019
Αρχεία: 42
folder82020
Αρχεία: 27
folder92021
Αρχεία: 20
folder102022
Αρχεία: 28
folder112012
Αρχεία: 109
folder122023
Αρχεία: 15

Τα στοιχεία αναρτώνται και επικαιροποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων κατά αντικείμενο Υπηρεσιών. Για μεταβολές - διορθώσεις, ενημερώστε ηλεκτρονικά την αρμόδια Υπηρεσία ή τον διαχειριστή του ιστότοπου.