Όλες οι αποφάσεις των οργάνων και επιτροπών του Δήμου Ξάνθης

Τα στοιχεία αναρτώνται με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών. Για τεχνικά προβλήματα απευθυνθείτε στο Τμήμα Πληροφορικής

Κατηγορία: 02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αριθμός των Υποκατηγοριών: 8
Υποκατηγορίες:
folder.png 2011
Αρχεία: 315
folder.png 2012
Αρχεία: 343
folder.png 2013
Αρχεία: 339
folder.png 2014
Αρχεία: 272
folder.png 2015
Αρχεία: 282
folder.png 2016
Αρχεία: 262
folder.png 2017
Αρχεία: 270
folder.png 2018
Αρχεία: 219

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη