ΛΗΨΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΩΝ

folder_documentsΕΝΗΜΕΡ ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Διάφορα ενημερωτικά έντυπα, που έχουν εκδοθεί από τον Δήμο Ξάνθης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία αναρτώνται και επικαιροποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων κατά αντικείμενο Υπηρεσιών. Για μεταβολές - διορθώσεις, ενημερώστε ηλεκτρονικά την αρμόδια Υπηρεσία ή τον διαχειριστή του ιστότοπου.