ΛΗΨΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΩΝ

folderΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΠΑΛΙΟ)

Τα στοιχεία αναρτώνται και επικαιροποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων κατά αντικείμενο Υπηρεσιών. Για μεταβολές - διορθώσεις, ενημερώστε ηλεκτρονικά την αρμόδια Υπηρεσία ή τον διαχειριστή του ιστότοπου.