Όλες οι αποφάσεις των οργάνων και επιτροπών του Δήμου Ξάνθης

Τα στοιχεία αναρτώνται με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών. Για τεχνικά προβλήματα απευθυνθείτε στο Τμήμα Πληροφορικής

Κατηγορία: 06_DIMOT_KOINOT_EYMOIROU
Αριθμός των Υποκατηγοριών: 8
Υποκατηγορίες:
folder.png 2011
Αρχεία: 18
folder.png 2012
Αρχεία: 17
folder.png 2013
Αρχεία: 12
folder.png 2014
Αρχεία: 34
folder.png 2015
Αρχεία: 27
folder.png 2016
Αρχεία: 29
folder.png 2017
Αρχεία: 3
folder.png 2018
Αρχεία: 2

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη