Όλες οι αποφάσεις των οργάνων και επιτροπών του Δήμου Ξάνθης

Τα στοιχεία αναρτώνται με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών. Για τεχνικά προβλήματα απευθυνθείτε στο Τμήμα Πληροφορικής

Κατηγορία: 04 ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Αριθμός των Υποκατηγοριών: 7
Υποκατηγορίες:
folder.png 2011
Αρχεία: 25
folder.png 2013
Αρχεία: 99
folder.png 2014
Αρχεία: 155
folder.png 2015
Αρχεία: 152
folder.png 2016
Αρχεία: 151
folder.png 2017
Αρχεία: 82
folder.png 2018
Αρχεία: 29

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη