Όλες οι αποφάσεις των οργάνων και επιτροπών του Δήμου Ξάνθης

Τα στοιχεία αναρτώνται με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών. Για τεχνικά προβλήματα απευθυνθείτε στο Τμήμα Πληροφορικής

Κατηγορία: 03 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθμός των Υποκατηγοριών: 8
Υποκατηγορίες:
folder.png 2011
Αρχεία: 60
folder.png 2012
Αρχεία: 94
folder.png 2013
Αρχεία: 102
folder.png 2014
Αρχεία: 119
folder.png 2015
Αρχεία: 127
folder.png 2016
Αρχεία: 110
folder.png 2017
Αρχεία: 106
folder.png 2018
Αρχεία: 67

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη