Όλες οι αποφάσεις των οργάνων και επιτροπών του Δήμου Ξάνθης

Τα στοιχεία αναρτώνται με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών. Για τεχνικά προβλήματα απευθυνθείτε στο Τμήμα Πληροφορικής

Κατηγορία: 05_DIMOT_KOINOT_KIMMERIWN
Αριθμός των Υποκατηγοριών: 7
Υποκατηγορίες:
folder.png 2011
Αρχεία: 18
folder.png 2012
Αρχεία: 7
folder.png 2013
Αρχεία: 16
folder.png 2014
Αρχεία: 23
folder.png 2015
Αρχεία: 31
folder.png 2016
Αρχεία: 24
folder.png 2017
Αρχεία: 5

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη