Κατηγορία: 04 ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Αριθμός των Υποκατηγοριών: 8
Υποκατηγορίες:
folder.png 2011
Αρχεία: 25
folder.png 2013
Αρχεία: 99
folder.png 2014
Αρχεία: 155
folder.png 2015
Αρχεία: 152
folder.png 2016
Αρχεία: 151
folder.png 2017
Αρχεία: 82
folder.png 2018
Αρχεία: 36
folder.png 2019
Αρχεία: 25

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτήν την κατηγορία!

Τα στοιχεία αναρτώνται με ευθύνη των αρμόδιων κατά αντικείμενο Υπηρεσιών. Για μεταβολές - διορθώσεις, ενημερώστε ηλεκτρονικά την αρμόδια Υπηρεσία ή τον διαχειριστή του ιστότοπου.

ΛΗΨΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη