Όλες οι αποφάσεις των οργάνων και επιτροπών του Δήμου Ξάνθης

Τα στοιχεία αναρτώνται με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών. Για τεχνικά προβλήματα απευθυνθείτε στο Τμήμα Πληροφορικής

Κατηγορία: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριθμός των Υποκατηγοριών: 6
Υποκατηγορίες:
folder.png 01 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Υποκατηγορίες: 8
Αρχεία: 3233
folder.png 02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υποκατηγορίες: 8
Αρχεία: 2302
folder.png 03 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Υποκατηγορίες: 8
Αρχεία: 785
folder.png 04 ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Υποκατηγορίες: 7
Αρχεία: 693
folder.png 05 ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
Υποκατηγορίες: 8
Αρχεία: 130
folder.png 06 ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ
Υποκατηγορίες: 8
Αρχεία: 144

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη