Κατηγορία: 05 ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
Αριθμός των Υποκατηγοριών: 9
Υποκατηγορίες:
folder.png 2011
Αρχεία: 18
folder.png 2012
Αρχεία: 7
folder.png 2013
Αρχεία: 16
folder.png 2014
Αρχεία: 23
folder.png 2015
Αρχεία: 31
folder.png 2016
Αρχεία: 24
folder.png 2017
Αρχεία: 5
folder.png 2018
Αρχεία: 6
folder.png 2019
Αρχεία: 3

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτήν την κατηγορία!

Τα στοιχεία αναρτώνται με ευθύνη των αρμόδιων κατά αντικείμενο Υπηρεσιών. Για μεταβολές - διορθώσεις, ενημερώστε ηλεκτρονικά την αρμόδια Υπηρεσία ή τον διαχειριστή του ιστότοπου.

ΛΗΨΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη