Απαιτείται σύνδεση για την υποβολή αιτήματος. Οδηγίες Χρήσης!

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ #1222. Κατεστραμμένο οδόστρωμα στην Πολυτεχνική Σχολή
Καταχωρήθηκε    Γνωστοποιήθηκε    Σε εξέλιξη    Διεκπεραιώθηκε    Απαντήθηκε   
Λεπτομέρειες

Κατηγορία: ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
Δημιουργήθηκε: πριν ένα χρόνο

Περιγραφή

Στο δρόμο που οδηγεί στο χώρο στάθμεσης στο τμήμα Ηλεκτρολόγων της Πολυτεχνικής σχολής, το οδόστρωμα είναι κατεστραμμένο και οι βροχές το επιδεινώνουν συνεχώς.

Φωτογραφίες

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ξάνθη 671 00, Ελλάδα

Location

Καταχωρήθηκε

Αρχική καταχώρηση στην κατηγορία ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

πριν ένα χρόνο
Location

Γνωστοποιήθηκε

-

πριν ένα χρόνο
Location

Απαντήθηκε

Ο χώρος που υποδεικνύεται βρίσκεται εντός της Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων. Ως εκ τούτο αρμόδια για την αποκατάσατση του οδοστρώματος στο συγκεκριμένο σημείο είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας.

πριν ένα χρόνο