Ετικέτες (Tags)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 18/06/2018 14/06/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 29/05/2018 25/05/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 08/05/2018 04/05/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 30/4/2018 26/04/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 27/03/2018 23/03/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 28/02/2018 23/02/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 29/01/2018 25/01/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 17/01/2018 12/01/2018
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 27/12/2017 21/12/2017
Συνεδριάσεις Δημοτ. Συμβουλίου 11/12/2017 07/12/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 13/11/2017 09/11/2017
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 24/10/2017 20/10/2017
Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 24/10/2017 20/10/2017
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/09/2017 22/09/2017
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/08/2017 25/08/2017
Πεπραγμένα Δημοτικής Αρχής 2016 11/08/2017
Ειδική συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2016 04/08/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 24/07/2017 20/07/2017
Έκτακτη ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/07/2017 20/07/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 27/06/2017 23/06/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 31/05/2015 26/05/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 25/04/2017 21/04/2017
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/03/2017 23/03/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 05/03/2017 01/03/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 22/02/2017 17/02/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 30/01/2017 26/01/2017
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 27/12/2016 23/12/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 13/12/2016 09/12/2016
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/12/2016 09/12/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 21/11/2016 17/11/2016
Ειδική Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 14/11/2016 10/11/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 14/11/2016 10/11/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 24/10/2016 21/10/2016
Πεπραγμένα Δημοτικής Αρχής 2015 18/10/2016
Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/10/2016 13/10/2016
Ανακοίνωση - πρόσκληση: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής αρχής έτους 2015 13/10/2016
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 27/09/2016 23/09/2016
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 09/09/2016 05/09/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 30/08/2016 26/08/2016
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 26/07/2016 22/07/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 27/06/2016 23/06/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 08/06/2016 03/06/2016
Ειδική συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 15/5/2016 12/05/2016
Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/04/2016 22/04/2016
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 18/04/2016 14/04/2016
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 21/3/2016 17/03/2016
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 16/02/2016 12/02/2016
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 25/1/2016 21/01/2016
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 30/12/2015 29/12/2015
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 21/12/2015 17/12/2015
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 30/11/15 26/11/2015
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 16/11/2015 12/11/2015
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 16/11/2015 12/11/2015
Δεύτερη δημόσια έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 18/10/2015 16/10/2015
Έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 18/10/2015 15/10/2015
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 12-10-2015 08/10/2015
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 12-10-2015 08/10/2015
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 28/9/2015 24/09/2015
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 07/09/2015 03/09/2015
Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 07/09/2015 03/09/2015
Eιδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 19/8/2015 14/08/2015
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 19/8/2015 10/08/2015
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 3/8/2015 30/07/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 10/07/2015 06/07/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 10/06/2015 05/06/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 18/05/2015 15/05/2015
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 23/04/2015
Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 23/04/2015 22/04/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 06/04/2015 02/04/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 23/03/2015 20/03/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 10/02/2015 06/02/2015
Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 4/2/2015 03/02/2015
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 19/01/15 15/01/2015
Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 12/01/2015 09/01/2015
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 3/12/2014 28/11/2014
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/11/2014 14/11/2014
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/11/2014 14/11/2014
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/10/2014 23/10/2014
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Σταυρούπολης Θεόδωρου Παπαδόπουλου 10/09/2014
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 7/9 03/09/2014
Δημοτικό Συμβούλιο 27/08/2014
Πρόσκληση: Ορκωμοσία νέας Δημοτικής Αρχής 20/08/2014
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 24/07/2014
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 24/07/2014
Συνεδριάσεις 09/04/2016

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη