Ετικέτες (Tags)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Ξάνθης 17/09/2019
Πίνακες κατάταξης, πίνακες απορριπτέων και πίνακες προσωρινής επιλογής της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 (ΠΕ Ψυχολόγων) 26/08/2019
Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης) 30/07/2019
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 03/05/2019
Πρόσληψη παιδιάτρου στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης 21/02/2019
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 06/02/2019
Ανάρτηση πινάκων κατάταξης προσωρινής επιλογής, απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 10/10/2018
Κλήρωση μεταξύ υποψηφίων ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 08/10/2018
Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 14/09/2018
Σύναψη σύμβασης εργασίας ΣΟΧ ΥΕ Φυλάκων 12/09/2018
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ως Τεχνικός Ασφαλείας 31/08/2018
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 06/08/2018
Πρόσληψη οκτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2018 13/07/2018
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 12/06/2018
Αιτήσεις για 33 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δήμο Ξάνθης 21/02/2018
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 16/02/2018
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (ΔΕ οδηγών τουριστικού τρένου) 23/01/2018
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (επαναπροκήρυξη) 22/12/2017
Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ΘΛΕ 2018 20/12/2017
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 08/12/2017
Ανάρτηση πινάκων προσωρινής επιλογής της Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 του Δήμου Ξάνθης 24/11/2017
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 14/11/2017
Ανακοίνωση για την περίοδο υποβολής αιτήσεων για την ΣΟΧ 1/2017 01/11/2017
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 31/10/2017
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 20/09/2017
Σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών ιατρού παιδιάτρου στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης 20/09/2017
Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης 05/09/2017
Ανάθεση έργου καθαρισμού σχολικών μονάδων Α'θμιας εκπαίδευσης 04/08/2017
Σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο Ξάνθης με Τεχνικό Ασφαλείας 27/07/2017
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 12/07/2017
Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας 20/06/2017
Πρόσληψη οκτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των ΘΛΕ – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2017 25/01/2017
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου 29/12/2016
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 02/11/2016
Ανάρτηση πρακτικού - απόφασης Επιτροπής Επιλογής για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου στο Δήμο Ξάνθης 10/10/2016
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για ανέργους Κοινωφελούς Εργασίας από τον ΟΑΕΔ 03/10/2016
Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας 10/09/2016
Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία στο ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης – Τμήμα Πολιτισμού 07/09/2016
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2016 20/07/2016
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 11/05/2016
Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής 12/04/2016
Νέες οκτάμηνες συμβάσεις στο Δήμο Ξάνθης 12/04/2016
Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2015 ΔE Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μηχανικό Σάρωθρο) 11/12/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 11/12/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 19/11/2015
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 37680/20-8-2015– ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2015 27/10/2015
Συνέχιση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ1/2015 (8μηνα καθαριότητας) 23/09/2015
Προσωρινή αναστολή διαδικασίας υποβολής αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης 03/09/2015
Προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 21 ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών 02/09/2015
Πρόσληψη, με σύμβαση ΙΔΟΧ, 21 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 25/08/2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο Ξάνθης με Τεχνικό Ασφαλείας 31/07/2015
Κέντρο Πολιτισμού: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2015 17/07/2015
Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη "Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας" 10/07/2015
Συνέχιση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ 2 ατόμων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος 28/01/2015
Ανακοίνωση: Προσωρινή αναστολή διαδικασίας υποβολής αιτήσεων 19/01/2015
Κένρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης: Ανακοίνωση για την πρόσληψη 8 ατόμων 14/01/2015
Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία 23/10/2014
Πρόσληψη οχτώ (8) ατόμων ΥΕ Εργατών - Γενικών Καθηκόντων 29/07/2014

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων όρων χρήσης

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.