Ετικέτες (Tags)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 09/12/2019 06/12/2019
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 25/11/2019 21/11/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 18/11/2019 14/11/2019
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 14/11/2019 13/11/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 04/11/2019 31/10/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 15/10/2019 11/10/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 01/10/2019 27/09/2019
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 30/08/2019 26/08/2019
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 13/08/2019 09/08/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 22/07/2019 18/07/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής (επαναλ.) στις 22/07/2019 18/07/2019
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 17/07/2019 12/07/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 19/06/2019 13/06/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/05/2019 16/05/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 06/05/2019 02/05/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 17/04/2019 12/04/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 05/04/2019 02/04/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/03/2019 15/03/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 27/02/2019 21/02/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 06/02/2019 01/02/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 16/01/2019 10/01/2019
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 19/12/2018 14/12/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/12/2018 11/12/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 21/11/2018 15/11/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 07/11/2018 02/11/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 24/10/2019 19/10/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 10/10/2018 05/10/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 26/09/2018 21/09/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 06/08/2018 02/08/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 25/07/2018 20/07/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 11/07/2018 06/07/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 18/06/2018 14/06/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 22/05/2017 18/05/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 08/05/2018 04/05/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 25/04/2018 20/04/2018
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 10/04/2018 10/04/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 03/04/2018 30/03/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 19/03/2018 15/03/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 28/02/2018 23/02/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 30/01/2018 26/01/2018
Έκτακτη συνεδρίαση της Οικον. Επιτροπής στις 26/01/2018 25/01/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 17/01/2018 12/01/2018
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 18/12/2017 14/12/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 06/12/2017 01/12/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 22/11/2017 17/11/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 23/10/2017 19/10/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 12/10/2017 09/10/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 02/10/2017 28/09/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/09/2017 22/09/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 6/9/2017 01/09/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 09/08/2017 04/08/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 31/07/2017 27/07/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21/07/2017 17/07/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12/07/2017 07/07/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 21/06/2017 16/06/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 02/06/2017 29/05/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 09/05/2017 05/05/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 11/04/2017 07/04/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/03/2017 10/03/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 24/02/2017 21/02/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/02/2017 16/02/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/02/2017 09/02/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 06/02/2017 02/02/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/01/2017 17/01/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 10/01/2017 05/01/2017
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 30/12/2016 27/12/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/12/2016 16/12/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 22/11/2016 18/11/2016
Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 9/11/2016 09/11/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 25/10/2016 21/10/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 11/10/2016 07/10/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 13/09/2016 09/09/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 18/08/2016 12/08/2016
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19/07/2016 15/07/2016
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/06/2016 17/06/2016
Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/05/2016 27/05/2016
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 23/05/2016 19/05/2016
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 09/05/2016 05/05/2016
Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22/04/2016 22/04/2016
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19/04/2016 14/04/2016
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/3/2016 24/03/2016
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8/3/2016 04/03/2016
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/2/2016 08/02/2016
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/1/2016 15/01/2016
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/1/2016 14/01/2016
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/11/15 26/11/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 23/11/2015 19/11/2015
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης 08/10/2015
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/9/2015 14/09/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28/08/2015 25/08/2015
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης στις 14/8/2015 11/08/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 7/8/15 04/08/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28/07/2015 24/07/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10/07/2015 06/07/2015
Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 03/07/2015 03/07/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/06/2015 22/06/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19/06/2015 15/06/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26/05/2015 22/05/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/04/2015 23/04/2015
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6/4/15 02/04/2015

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων όρων χρήσης

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.