Ετικέτες (Tags)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 17/12/2019 13/12/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 21/11/2019 18/11/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 30/10/2019 23/10/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 13/08/2019 09/08/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 29/07/2019 25/07/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 24/07/2019 19/07/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 09/07/2019 05/07/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στη 01/07/2019 27/06/2019
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/06/2019 21/06/2019
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 10/06/2019 10/06/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 06/05/2019 30/04/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 05/04/2019 02/04/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 21/02/2019 15/02/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 14/01/2019 10/01/2019
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 18/12/2018 14/12/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 10/12/2018 06/12/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζώής στις 20/11/2018 16/11/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 29/10/2018 25/10/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 18/09/2018 14/09/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 30/08/2018 24/08/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 20/07/2018 16/07/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 29/06/2018 25/06/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 31/05/2018 25/05/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 7/5/2018 03/05/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 16/04/2018 12/04/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 19/03/2018 15/03/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 26/02/2018 22/02/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 08/01/2018 02/01/2018
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 11/12/2017 07/12/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 08/11/2017 03/11/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 9/10/2017 02/10/2017
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 08/09/2017 04/09/2017
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 28/08/2017 24/08/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 31/07/2017 27/07/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 06/07/2017 30/06/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 23/06/2017 19/06/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 23/05/2017 19/05/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 19/5/2017 16/05/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 27/04/2017 24/04/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 31/03/2017 28/03/2017
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 09/03/2017 07/03/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 28/02/2017 23/02/2017
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 31/01/2017 27/01/2017
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 22/12/2016 20/12/2016
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 29/11/2016 25/11/2016
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 8/11/2016 08/11/2016
Έκτακτη συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 27/10/2016 26/10/2016
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 03/10/2016 29/09/2016
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18/08/2016 12/08/2016
Συνεδρίαση Επιτροπ. Ποιότητας Ζωής στις 19/07/2016 15/07/2016
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/06/2016 17/06/2016
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 09/06/2016 03/06/2016
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 23/05/2016 20/05/2016
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18/04/2016 14/04/2016
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11/4/2016 07/04/2016
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23/3/2016 18/03/2016
Έκτακτη συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 4/3/2016 04/03/2016
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/02/2016 08/02/2016
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25/1/2016 22/01/2016
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18/12/15 16/12/2015
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30/11/15 27/11/2015
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης στις 12/10/2015 08/10/2015
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29/9/2015 28/09/2015
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 7/8/2015 04/08/2015
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 31/07/2015 28/07/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 10/07/2015 06/07/2015
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 1-7-2015 30/06/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 5/6/15 02/06/2015
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 15/05/2015 12/05/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 01/04/2015 31/03/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20/03/2015 17/03/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 02/03/2015 27/02/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 06/02/2015 04/02/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 13/01/2015 09/01/2015
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/12/2014 10/12/2014
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/10/2014 20/10/2014
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 9/10/14 07/10/2014
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30/9/14 29/09/2014
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/08/2014
Πρόσκληση: Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 22/08/2014
Πρόσκληση προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας ζωής 22/07/2014
Συνεδριάσεις Οργάνων 09/04/2016

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων όρων χρήσης

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.