ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Εύμοιρο 22  Ιανουαρίου  2016

ΝΟΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ

                                                                                            Αριθμ.Πρωτ. 2675                                                                            

  

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

 

ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

   Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 27 Ιανουαρίου 2016, ημέρα   Τετάρτη  και  ώρα 18:00,  για  να  συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και  να  ληφθεί η  σχετική απόφαση.

 

1ο  ΘΕΜΑ: Έκφραση γνώμης για την εκμίσθωση δημοτικής δασικής έκτασης στην περιοχή του αγροκτήματος Λαμπρινού της Δημοτικής Κοινότητας, για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας-πτηνοτροφείο.

                   

 

 

Ο  Πρόεδρος Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

 

ΚΥΨΕΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ