ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ξάνθη  14/12/2015

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                        Αριθμ. Πρωτ.58277

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου

Τηλέφωνο: 25413-50819

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

(α) Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας

(β)   Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης

(γ)   Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης.

  

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 18/12/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, στο Δημαρχείο Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Πλ. Δημοκρατίας, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη. (εισηγήτρια Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 2οΠροέλεγχος Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.(εισηγήτρια Χατζηγεωργίου Σταυρούλα) 

ΘΕΜΑ 3ο: Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ανδριανουπόλεως 29-33. (Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 4ο: Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σε συμβολή Δημοτικών οδών πλησίον Σ.Ε.Κ.Ε.  (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 5ο: Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ και χρηματαποστολών επί της οδού Μπρωκούμη 16. (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 6ο: Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στην οδό μεταξύ ΔΕΗ & Πανεπιστημίου (από την οδό Βας. Σοφίας έως το χώρο της Λαϊκής Αγοράς) (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ