ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ξάνθη 19 Νοεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 2325

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                     ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ                                                               Πίνακας αποδεκτών

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου1Α                                                           

Ταχ. Κώδικας: 67133 Ξάνθη                                                  

Τηλέφωνο: 2541072554

Πληροφορίες: Αναστασία Μπαχτσεβανίδου

e-mail:

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου»

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην Πλατεία Ματσίνη, για να συζητηθεί το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση, όπως ορίζουν οι διατάξεις παρ. 3 του άρθρου 234 και παρ. 1 του άρθρου  236 του Ν.3463/06  (Κ.Δ.Κ.).

Ο πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου

Πασχάλης Λύρατζης

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στις 25 Νοεμβρίου 2015 που επισυνάπτεται στη με αριθμ. πρωτ. 2325/19-11-2015 πρόσκληση.

Θέμα 1ο : Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ξάνθη 19 Νοεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 2326

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                     ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ                                                               Πίνακας αποδεκτών

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου1Α                                                           

Ταχ. Κώδικας: 67133 Ξάνθη                                                  

Τηλέφωνο: 2541072554

Πληροφορίες: Αναστασία Μπαχτσεβανίδου

e-mail:

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου»

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην Πλατεία Ματσίνη, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου

Πασχάλης Λύρατζης

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στις 25-11-2015 που επισυνάπτεται στη με αριθμ. πρωτ. 2326/19-11-2015 πρόσκληση.

Θέμα 1ο : Αποδοχή δωρεάς πίνακα ζωγραφικής

Εισηγήτρια: Σοφία Πανδρακλάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτισμού                                                                                                                             

Θέμα 2ο: Εξώδικος συμβιβασμός

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο :  8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο : Προτάσεις ανάληψης δέσμευσης

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο : Αντικατάσταση μέλους επιτροπής αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων του Ν.Π.

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο: Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2016

Εισηγήτρια: Ιωάννα Καρολίδου, Διευθύντρια του Ν.Π.

 

 


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

NEWSLETTER ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε μόνο σημαντικές ενημερώσεις.
Επιλέξτε μία ή και τις δύο λίστες:
Μετά την εγγραφή σας, ελέγξτε το email σας, για επιβεβαίωση - οδηγίες.

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη