ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ξάνθη, 28 Σεπτεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                             

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ.Πρωτ: 44953

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ταχ.Δ/νση      : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη

Πληροφορίες  : Κοκκίνου Π.

Τηλέφωνο      : 2541350811

E-mail              :

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

       ΠΡΟΣ:

       Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

             1) Γουναρίδη Στυλιανό                         2) Ηλιάδη Θωμά

             3) Καρά Αχμέτ                                   4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ

             5) Λύρατζη Πασχάλη                           6) Μούρκα Χρήστο

             7) Μπένη Δημήτριο                              8) Χασάν Ογλού Φερτούν

 

       Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Κοινοποίηση:

-Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, κα. Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου

-Ανταμπούφη Νικόλαο (Δημοτικός Σύμβουλος)

-Κολλάρο Γεώργιο (Δημοτικός Σύμβουλος)

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 29 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 μ.μ. σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Η πρόσκληση επιδίδεται στα μέλη με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων επίλυσης των αιτημάτων.

 

ΘΕΜΑ 1ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα)

 

ΘΕΜΑ 2ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης και την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (εισηγητής: Κρασούλης Ηλίας)

 

ΘΕΜΑ 3ο  : Παραχώρηση τμήματος του πάρκου του Μ.Αλεξάνδρου (πρώην γήπεδο τένις) στον Ποδηλατικό Σύλλογο Ξάνθης «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ» (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Δήμαρχος Ξάνθης