ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Εύμοιρο 20 Αυγούστου 2015

ΝΟΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ

Αριθμ.Πρωτ. 37647             

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 24 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για  να συζητηθούν  τα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης  και  να  ληφθούν οι  σχετικές αποφάσεις.

1ο  ΘΕΜΑ:  Πρόταση για την απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται εντός των Νεκροταφείων των οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας.

2ο  ΘΕΜΑ:  Ανάκληση αποφάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, που αφορούν την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3ο ΘΕΜΑ:   Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον οικισμό Ευμοίρου Ξάνθης.

 

Ο  Πρόεδρος Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

ΚΥΨΕΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ