ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                          Ξάνθη 30-7-2015

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                  Αριθ.Πρωτ: 34323

Τηλ: 2541024432                                               

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης

5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 3 Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :    Λήψη απόφασης για την αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης – καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

02ο ΘΕΜΑ :    Λήψη απόφασης για την αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης – καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ :    Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

04ο ΘΕΜΑ :    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης και έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

05ο ΘΕΜΑ :    Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση υποσταθμού της ΔΕΗ στην περιοχή του πάρκου του οικισμού γυμναστηρίου «τέρμα Β. Σοφίας» (εισηγητής Χαράλαμπος Αβραμίδης) 

06ο ΘΕΜΑ :    Λήψη απόφασης για έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές (εισηγητής Μελέτης Τερζόγλου)

07ο ΘΕΜΑ :    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 119/06.04.2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια Όλγα Φάκα)

08ο ΘΕΜΑ :    Έκδοση απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στις οδούς που υλοποιείται το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

09ο ΘΕΜΑ :     Έκδοση απόφασης για: Άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου στο Ο.Τ.23 του οικισμού Σταυρούπολης Ξάνθης σε εφαρμογή απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

10ο ΘΕΜΑ :    Έκδοση απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Τοποθέτηση σήμανσης για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων σε τμήμα της οδού Πλάτωνος στα Κιμμέρια (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

11ο ΘΕΜΑ :    Παράταση Σύμβασης Χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Αθλητικού Ομίλου Ξάνθης (ΑΟΞ) (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

12ο ΘΕΜΑ :    12η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015(εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

13ο ΘΕΜΑ :    13η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 και έγκριση διενέργειας της προμήθειας και της εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων LED και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων(εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

14ο ΘΕΜΑ :    Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών – με δίμηνες συμβάσεις -στην  Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

15ο ΘΕΜΑ :    Λήψη απόφασης για την παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που υπηρετεί στο τμήμα καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)

16ο ΘΕΜΑ :    Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» της Πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Ξάνθης» (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

17ο ΘΕΜΑ :    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας σαρώθρου δρόμων και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

18ο ΘΕΜΑ :    Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015 (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

19ο ΘΕΜΑ :    Λήψη απόφασης για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

20ο ΘΕΜΑ :    Λήψη απόφασης για τη μείωση ή μη μισθώματος του καταστήματος στην οδό Π. Τσαλδάρη κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

21ο ΘΕΜΑ :     Έγκριση της αριθμ.55/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την (Υποβολή Απολογιστικού Πίνακα Εσόδων – εξόδων) Οικονομικού Έτους 2014 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

22ο ΘΕΜΑ :    Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης στο σύμφωνο των Δημάρχων (εισηγητής Πέτρος Παυλίδης)

23ο ΘΕΜΑ :    Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση εκδηλώσεων για τον 96ο εορτασμό των Ελευθερίων της Ξάνθης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

24ο ΘΕΜΑ :    Τροποποίηση της αριθμ. 203/10-6-2015 προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή στο 18ο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Εκπαίδευσης «Ακριτίδεια 2015» (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

25ο ΘΕΜΑ :    Λήψη απόφασης για την Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «Φ. Αμοιρίδη στο Επιμελητήριο Ξάνθης» (εισηγήτρια Δέσποινα Παρτσαλίδου )

26ο ΘΕΜΑ :    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης στην Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων (εισηγήτρια Δέσποινα Παρτσαλίδου )

27ο ΘΕΜΑ :    Οικονομική Ενίσχυση συλλόγων

28ο ΘΕΜΑ :    Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του αριθ. 37 καταστήματος στη Δημοτική Αγορά  (εισηγήτρια Σοφία Μιχαλακίδου)

29ο ΘΕΜΑ :    Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του αριθ. 46 καταστήματος στη Δημοτική Αγορά  (εισηγήτρια Σοφία Μιχαλακίδου)

30ο ΘΕΜΑ :    Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των τριών ακινήτων στην ανατολική εξωτερική πλευρά της Δημοτικής Αγοράς  (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

31ο ΘΕΜΑ :    Λήψη απόφασης χρήσης του Χώρου των αποδυτηρίων του γηπέδου οικισμού Ευμοίρου, για την κάλυψη αναγκών στέγασης του μορφωτικού – πολιτιστικού συλλόγου «Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ» (εισηγήτρια Σοφία Μιχαλακίδου)

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ