ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Εύμοιρο  24  Ιουλίου  2015

ΝΟΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ

                                                                                    Αριθμ.Πρωτ. 33335                                                                         

 

  

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

  

 ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 29 Ιουλίου 2015, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 20:30,  για  να  συζητηθεί  το  παρακάτω θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης και  να  ληφθεί η  σχετική απόφαση.

 1ο ΘΕΜΑ: Επανεξέταση απόφασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, που αφορά  εισήγηση για την επιβολή προστίμου.              

 

Ο  Πρόεδρος Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

ΚΥΨΕΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ