Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 15 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι  σχετικές αποφάσεις.

1ο ΘΕΜΑ :  Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή Ευμοίρου Ξάνθης.

2ο ΘΕΜΑ :   Πρόταση για  την  επέκταση δικτύου Φ. Ο. Π. στους  οικισμούς  της Δημοτικής Κοινότητας.

3ο ΘΕΜΑ :   Ονοματοθεσία οδών και πλατειών στους οικισμούς της Δημοτικής Κοινότητας.

4ο ΘΕΜΑ :   Πρόταση  για  την  κατασκευή στεγάστρου στις βρύσες των νεκροταφείων του οικισμού Πετροχωρίου.

5ο ΘΕΜΑ :   Πρόταση για την οριοθέτηση, διάνοιξη και ασφαλτόστρωση δρόμου από Εθνική οδό προς οικισμό Λαμπρινού.

6ο ΘΕΜΑ :   Πρόταση για την κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρου στη στάση υπεραστικών λεωφορείων οικισμού  Πετροχωρίου,  στην Εθνική οδό Ξάνθης-Καβάλας.

7ο ΘΕΜΑ :   Πρόταση για τη μεταφορά στεγάστρου της στάσης αστικών λεωφορείων εντός του οικισμού Ευμοίρου.

8ο ΘΕΜΑ :   Πρόταση για την διαμόρφωση χώρου γηπέδου Πετροχωρίου.

9ο ΘΕΜΑ :   Πρόταση για την επέκταση δρομολογίων αστικών λεωφορείων στους οικισμούς Λεύκης και Πετροχωρίου της Δημοτικής Κοινότητας.

Ο  Πρόεδρος Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου
ΚΥΨΕΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Εύμοιρο 10 Οκτωβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   Αριθμ.Πρωτ. 53327

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.