ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25413-50807
Email:  
Ξάνθη 26/08/2014
Αριθμ. Πρωτ. 44881
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
ΠΡΟΣ:
(α) Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας
κ.κ. 1) Αρβανιτίδου Ευφροσύνη 6) Γκαγκώνη Μαρία
2) Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος 7) Παπάζογλου Ειρήνη
3) Γιασάρ Ογλου Ταϊφούρ 8) Χαρισιάδου Μαριάνθη
4) Δαδαλιάρης Ιωάννης 9) Χοτζούδη Νίκη
5) Μαδεμλής Ηλίας 10) Χίντ Ονούρ
(β) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης
(γ) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης.
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 28/08/2014ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 14:30σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, στο Δημαρχείο Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Πλ. Δημοκρατίας, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
 
ΘΕΜΑ 1ο:Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη. (εισηγήτρια Καραμόσχου Ελένη).
ΘΕΜΑ 2ο:Προέλεγχος Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.(εισηγήτρια Καραμόσχου Ελένη).
ΘΕΜΑ 3ο:Ανάκληση προεγκρίσεων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.( εισηγητής Κρασούλης Ηλίας).
ΘΕΜΑ 4ο:Υποβολή προτάσεων για τη σύνταξη του Τεχνικού και του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιόδου 2015-2020. (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής).
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ