ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    Ξάνθη 11-7-2022
Πληροφορίες: Μαρία - Άννα Ανδρέου                                                          Αριθ.Πρωτ:16190
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
  • 1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
  • 2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
  • 3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.
  • 4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
  • 5) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 15 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄ για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις
  • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
  • 02ο ΘΕΜΑ : Μετακίνηση των τριών προτομών τής πλατείας Δημοκρατίας και τοποθέτησή τους στην πλατεία Ελευθερίας (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
  • 03ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή προσαυξήσεων και εξόφληση εναπομείναντος κεφαλαίου από ρυμοτόμηση (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  • 04ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών δημοσίας χρήσεως, εντός του δημοτικού κλειστού κολυμβητηρίου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ