ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ξάνθη  16/06/2022
Π.Ε.  ΞΑΝΘΗΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ. 13954                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου                                                                    
Τηλέφωνο: 25413-50819                                                
Email:     με e-mail
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                                                         
ΠΡΟΣ:
(α)       Τα αξιότιμα μέλη της Κοινότητας Ξάνθης
(β)       Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης
(γ)        Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης.  
                                           
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα στις 20/06/2022 και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της  Κοινότητας Ξάνθης, στο Δημαρχείο Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Πλ. Δημοκρατίας, σύμφωνα με το (ΦΕΚ 3795/14-6-2022/Τ. α.΄) προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
           
  • 01ο ΘΕΜΑ : Έκφραση γνώμης για τη «Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μεσολογγίου 17.» (εισηγητής Ιωάννης Ζερενίδης Αντιδήμαρχος Ξάνθης)   
                                                                     
                                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΠΕΛΗΣ