ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ
Εύμοιρο  21 Φεβρουαρίου  2020
Αριθμ.Πρωτ.   5594

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Ευμοίρου.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 28 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  09:00,  για  να  συζητηθούν  τα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

1ο ΘΕΜΑ:  Πρόταση για την επισκευή κεραμοσκεπής – στεγανοποίηση  του κτιρίου που στεγάζεται ο πολιτιστικός σύλλογος Ευμοίρου.

2ο ΘΕΜΑ: Πρόταση για την επέκταση του δικτύου Φ.Ο.Π. στην βιοτεχνική περιοχή Ξάνθης.

3ο ΘΕΜΑ: Έκφραση γνώμης για αλλαγή τυπικής διατομής και ορίου ταχύτητας οδού στα πλαίσια του έργου «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης».

Η Πρόεδρος Συμβουλίου
Κοινότητας Ευμοίρου
ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ