ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Ξάνθη  16/1/2020
Π.Ε.  ΞΑΝΘΗΣ                                    Αριθμ. Πρωτ. 1343
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25413-50819
Email:                    με e-mail
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
(α) Τα αξιότιμα μέλη της Κοινότητας Ξάνθης
(β) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης
(γ) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης.  

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα στις 20/01/2020 και ώρα 15:00 σε τακτική συνεδρίαση της  Κοινότητας Ξάνθης, στο Δημαρχείο Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Πλ. Δημοκρατίας, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

  1. Έκφραση γνώμης σχετικά για «Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ικονίου 22» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

  2. Έκφραση γνώμης σχετικά για «Συμπλήρωση της με αριθμό 477/2008 απόφασης δημ. συμβουλίου με τον κανονισμό λειτουργίας της οδού Ν. Ματσούκα(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

  3. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΠΕΛΗΣ