ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 17/10/2019
       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 27462                                                                                        
       ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου                                                                    
Τηλέφωνο: 25413-50819                                                
Email:                                                   
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                                                        
          ΠΡΟΣ:
(α)       Τα αξιότιμα μέλη της Κοινότητας Ξάνθης
(β)       Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης
(γ)        Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης.
                                          
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα στις 21/10/2019 και ώρα 15:00 σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Ξάνθης, στο Δημαρχείο Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Πλ. Δημοκρατίας, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85   Υγειονομική διάταξη (συντάκτης Ευριπίδης Αλεξόπουλος)
                                                                        
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΠΕΛΗΣ