ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Κιμμέρια, 10 Οκτωβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                               Αριθμ. Πρωτ:26733
Κοινότητα Κιμμερίων                                              
Ταχ. Δ/νση: Αμφέραου 61, Κιμμέρια Ξάνθης                             
Πληροφορίες: Τζατζίδου Ευγενία
Τηλέφωνο: 2541 023347
Email:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων
                                             κ.κ.1. Μπαντάκ Μπεσήμ
  1. Μαλκότς Ορχάν
  2. Σοφτά Κεμουράν      
  3. Χατζημπεκτές Γιοξέλ
  4. Μπουδούρ Ραμαδάν
  5. Τοπ Σαλή Λουνιφέρ

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 14 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Κιμμερίων, στο Κοινοτικό κατάστημα Κιμμερίων, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθεί σχετική απόφαση.

ΘΕΜΑ 1ο : Διάνοιξη δρόμου από οικισμό Πόρτα προς Άνω Τούμπα

ΘΕΜΑ 2ο : Συντήρηση Πάρκου β΄Οικισμού (επί της οδού Ποσειδώνος)

ΘΕΜΑ 3ο :Συντήρηση ορεινών και πεδινών  αγροτικών δρόμων

ΘΕΜΑ 4ο: Επισκευή και αποκατάσταση οδοστρώματος της οδού Αριστοτέλους

ΘΕΜΑ 5ο: Επέκταση Σχεδίου Πόλεως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΑΜΕΤ ΡΑΜΑΔΑΝ