ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Εύμοιρο 23 Σεπτεμβρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                            Αριθμ.Πρωτ.  24824  

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ

                                                                                                                                                                                                            

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΠΡΟΣ: Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

 Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθεί η σχετική απόφαση:

1ο ΘΕΜΑ: Εκ νέου δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του παλιού Κοινοτικού Καταστήματος Ευμοίρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευμοίρου.

                                                                                                        

Η Πρόεδρος Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ