ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ
Εύμοιρο  12  Σεπτεμβρίου  2019
Αριθμ.Πρωτ.   23706
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 16 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της  ημερήσιας διάταξης και  να  ληφθεί  η  σχετική απόφαση.

1ο ΘΕΜΑ: Εκ  νέου  δωρεάν  παραχώρηση  κατά  χρήση  του  παλιού  Κοινοτικού  Καταστήματος Ευμοίρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευμοίρου. 

Η Πρόεδρος Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου
ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ