ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Ξάνθη 13-6-2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                      Αριθμ.πρωτ.14613
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Θωμά Ηλιάδη
 2. Αναστάσιο Θεοδωρίδη
 3. Αχμέτ Καρά
 4. Πασχάλη Λύρατζη
 5. Ραμαδάν Μποζ
 6. Σιαμπάν Μπαντάκ
 7. Μιχαήλ Ρεκάρη
 8. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 19 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 1. Έγκριση του από 23-5-2019 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Έγκριση του από 16-4-2019 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «Συντήρηση – επισκευή συστημάτων πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση του από 5-6-2019 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:
  «Προμήθεια τροφίμων & γαλακτοκομικών προϊόντων» με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση του από 5-6-2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια & εγκατάσταση θερμοπομπών και ενεργειακών τζακιών στο Δασικό Χωριό (Ερύμανθος)» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 5. Έγκριση του από 11/06/2019 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 6. Έγκριση του από 10-6-2019 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 7. Έγκριση του από 13/06/2019 πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης» 
 8. Έγκριση του από 07/06/2019 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (συντάκτης Αθανάσιος Βαρελτζίδης)
 9. Προέλεγχος απολογισμού έτους 2018 (συντάκτρια Βασιλική Μεταξά)
 10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς ακινήτου για επέκταση δημοτικών κοιμητηρίων στον οικισμό Λυκοδρομίου (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 11. Κατάρτιση όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού, εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Σχολικού κλήρου αγροκτήματος  Ν. Μορσίνης, &  Λαμπρινού, Δημοτικής Κοινότητας ΕΥΜΟΙΡΟΥ, για πολυετή καλλιέργεια (παρ. 3, άρθρο 195 Ν. 3563/2006) (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 12. Κατάρτιση όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού, εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Σχολικού κλήρου αγροκτήματος  Κιμμερίων Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων, για πολυετή καλλιέργεια (παρ. 3, άρθρο 195 Ν. 3563/2006) (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 13. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, τμήμα Γ΄ Πλατείας Γαβριήλ Λαδά (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 14. Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου 369τμ επί της οδού Β. Σοφίας (έναντι γηπέδου ΑΟΞ) (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 15. Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος Δ΄ επί της οδού Γ. Σταύρου 20 (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 16. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την εκπροσώπηση δημοτικού συμβούλου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου   Ξάνθης (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος)
 17. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, κατά τη δικάσιμο της 4ης Μαρτίου 2020 (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος  Ξάνθης