ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 09/05/2019
       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 10985
       ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου                                                                    
Τηλέφωνο: 25413-50819                                                
Email:                                                 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                                                        
ΠΡΟΣ:
(α)       Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας
(β)       Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης
(γ)        Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης. 
                                          
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα στις 13/05/2019 και ώρα 14:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας την Τρίτη 14/05/2019 και ώρα 14:00 (εγκύκλιος 49, Α.7/74572/29-12-10 και Ν.2690/99), σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, στο Δημαρχείο Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Πλ. Δημοκρατίας, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
           
  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85   Υγειονομική διάταξη (συντάκτης Παναγιώτης Μισιρλίδης)
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ