ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Ξάνθη  11/4/2019
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                            Αριθμ. Πρωτ. 8905
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25413-50819                                       
Email:                  και με e-mail
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
(α) Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας
(β) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης
(γ) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης. Ταχυδρομείο

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα στις 15/4/2019 και ώρα 14:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας την Τρίτη 16/4/2019 και ώρα 14:00 (εγκύκλιος 49, Α.7/74572/29-12-10 και Ν.2690/99), σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, στο Δημαρχείο Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Πλ. Δημοκρατίας, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη (συντάκτης Παναγιώτης Μισιρλίδης)
  2. Προέλεγχος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (συντάκτης Ευριπίδης Αλεξόπουλος)
  3. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών (τσίρκο) στο 1ο χλμ. Ξάνθης-Λάγους (τέρμα Δημοκρίτου) (συντάκτρια Σταυρούλα Χατζηγεωργίου)
  4. Έκφραση γνώμης σχετικά με την δημιουργία Θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Αγίας Λαύρας (συντάκτρια Αραβέλα Παπαδοπούλου)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ