ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ξάνθη  14/12/2018
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 36644
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου                                                                     
Τηλέφωνο: 25413-50819                                                
Email:                                                   και με e-mail
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                                                         
ΠΡΟΣ:
(α) Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας
(β) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης   
(γ) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης. Ταχυδρομείο
                                           

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Τρίτη στις 18/12/2018 και ώρα 11:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας την Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα 11:00 (εγκύκλιος 49, Α.7/74572/29-12-10 και Ν.2690/99), σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, στο Δημαρχείο Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Πλ. Δημοκρατίας, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

  1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών (λούνα παρκ) από το Δήμο Ξάνθης, κατόπιν μίσθωσης παιχνιδιών Λούνα Παρκ: Καρουζέλ για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς 2018-2019 (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)

Η πρόεδρος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ