ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ξάνθη 18/6/2018
       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                      Αριθμ. Πρωτ. 17873
      ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                               
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου                                                                  
Τηλέφωνο: 25413-50819                                                
Email:                                                 και με e-mail
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                                                        
          ΠΡΟΣ:
(α)       Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας
(β)       Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης
(γ)        Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης. Ταχυδρομείο
                                          
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή στις 22/6/2018 και ώρα 14:30 και σε περίπτωση μη απαρτίας την Δεύτερα 25/06/2018 και ώρα 14:30 (εγκύκλιος 49, Α.7/74572/29-12-10 και Ν.2690/99), σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, στο Δημαρχείο Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Πλ. Δημοκρατίας, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
           
  • Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85   Υγειονομική διάταξη. (εισηγητής Ευριπίδης Αλεξόπουλος)
  • Ανάκληση προέγκρισης παιδότοπου (εισηγήτρια Σταυρούλα Χατζηγεωργίου)
  • Προέλεγχος Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εισηγήτρια Σταυρούλα Χατζηγεωργίου)
  • Έκφραση γνώμης για «Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 237» (εισηγήτρια Αραβέλα Παπαδοπούλου)
  • Έκφραση γνώμης για «Δημιουργία 2 θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Απόλλωνος» (εισηγήτρια Αραβέλα Παπαδοπούλου)
  • Ονομασία Δημοτικού Χώρου (εισηγήτρια Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ