ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ξάνθη  16/1/2018
        ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                                 Αριθμ. Πρωτ. 1819
        ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου                                                                     
Τηλέφωνο: 25413-50819                                                
Email:                                                  
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                                                         
             ΠΡΟΣ:
(α)       Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας
(β)        Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης
(γ)        Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης. Ταχυδρομείο
                                           
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή στις 19/01/2018 και ώρα 14:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας την Δευτέρα 22/1/2018 και ώρα 14:00 (εγκύκλιος 49, Α.7/74572/29-12-10 και Ν.2690/99), σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, στο Δημαρχείο Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Πλ. Δημοκρατίας, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:        
  • 01ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85    Υγειονομική διάταξη. (εισηγήτρια Σταυρούλα Χατζηγεωργίου)
  • 02ο ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών (λούνα παρκ) (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη )
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ