ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ξάνθη  17/11/2017

        ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ. 49274

        ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου                                                                     

Τηλέφωνο: 25413-50819                                                

Email:                                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                       

             ΠΡΟΣ:

(α)       Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας

(β)        Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης

(γ)        Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης. Ταχυδρομείο                                     

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη στις 22/11/2017 και ώρα 15:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας την Πέμπτη 23/11/2017 και ώρα 15:00 (εγκύκλιος 49, Α.7/74572/29-12-10 και Ν.2690/99), σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, στο Δημαρχείο Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Πλ. Δημοκρατίας, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

  • 01ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85    Υγειονομική διάταξη. (εισηγητής Ευριπίδης Αλεξόπουλος)

  • 02ο ΘΕΜΑ : Προέλεγχο Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εισηγητής Ευριπίδης Αλεξόπουλος)

  • 03ο ΘΕΜΑ : Έκφραση γνώμης για θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κανάρη 35. (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)

  • 04ο ΘΕΜΑ : Έκφραση γνώμης για μεταφορά θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου έμπροσθεν του ξενοδοχείου Ξανθίππειον.  (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)

  • 05ο ΘΕΜΑ : Έκφραση γνώμης για θέση φορτοεκφόρτωσης στη συμβολή των οδών Αθ. Διάκου και 28ης Οκτωβρίου. (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)

  • 06ο ΘΕΜΑ : Έκφραση γνώμης για επέκταση υπάρχουσας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αγίου Ελευθερίου 24, έμπροσθεν των ΚΕΠ. (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)

  • 07ο ΘΕΜΑ : Έκφραση γνώμης για μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Νέστου, μεταξύ των οδών Πλάτωνος και Δημοκρίτου.  (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ