ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ξάνθη  24/04/2017
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                       Αριθμ. Πρωτ. 15861          
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου                                                                     
Τηλέφωνο: 25413-50819                                                
Email:                                             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
(α) Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας
(β)   Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης
(γ)   Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης. 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή στις 28/04/2017 και ώρα 15:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας την Τρίτη 02/05/2017 και ώρα 15:00 (εγκύκλιος 49, Α.7/74572/29-12-10 και Ν.2690/99), σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, στο Δημαρχείο Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Πλ. Δημοκρατίας, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο:     Ανάκληση προεγκρίσεων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (εισηγήτρια Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 2ο:    Προέλεγχος Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.(εισηγήτρια Χατζηγεωργίου Σταυρούλα) 

ΘΕΜΑ 3ο   Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη. (εισηγήτρια Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)  

ΘΕΜΑ 4ο:  Έκφραση γνώμης σχετικά με θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κιουταχείας 26Β.  (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 5ο:  Έκφραση γνώμης για Θέση φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 271. (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα).

ΘΕΜΑ 6ο:   Έκφραση γνώμης για την εκτέλεση εργασιών στην ξύλινη πέργκολα σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Βας. Κων/νου 36. (εισηγητής Αβραμίδης Χαράλαμπος)                                                                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ