ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ξάνθη 21 Μαρτίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                     Αριθμ. Πρωτ. 864

ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου1Α                                                            ΠΡΟΣ:

Ταχ. Κώδικας: 67133 Ξάνθη                                                   Πίνακας αποδεκτών

Τηλέφωνο: 2541072554

Πληροφορίες: Γεώργιος Σπυριδόπουλος

e-mail:

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου»

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, στην πλατεία Ματσίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Προτάσεις ανάληψης δέσμευσης.

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

 

Ο πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου

 

Πασχάλης Λύρατζης

 

 

Αποδέκτες πίνακα αποδεκτών:

1. Αλεξία Γκιρτζίκη

2. Ιπποκράτης Καμαρίδης

3. Αχμέτ Καρά

4. Γιώργος Κόκκινος

5. Δημήτριος Μπένης

6. Ραμαδάν Μπόζ

7. Ελισσάβετ Παυλίδου

8. Κρυωνάς Σεργκενλίδης

9. Κων/νος Τριανταφυλλίδης

10. Εμμανουήλ Τσέπελης

11. Αθανάσιος Χατζηαντωνίου

12. Ανέστης Χατζόπουλος

 


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη